מדיניות וחקיקה

מחלקת מדיניות וחקיקה פועלת במטרה לקדם בכנסת, בממשלה ובקרב מקבלי ההחלטות סדר יום של טוהר מידות, שקיפות ומאבק בשחיתות השלטונית. המחלקה מקדמת הצעות חוק מול ח"כים, מסייעת להם לנסח הצעות חוק המקדמות את האינטרס הציבורי ומשתתפת בדיונים בוועדות הכנסת ומשמיעה את קולו של האינטרס הציבורי (הרבה פעמים בתנאים קשים מול לוביסטים ונציגים בעלי אינטרס).

מה נעשה בתנועה בתחום החקיקה:

לאפשר לאזרחים לתבוע גופים שחייבים כסף לקופה הציבורית הצעת חוק מורכבת שמבקשת להחיל הסדר חדש ומיוחד במדינת ישראל, בדומה ל-False Claims Act האמריקאי. בהצעה אנחנו מבקשים לקבוע מנגנון  שיאפשר לאזרחים לתבוע גופים פרטיים בשם רשויות ציבוריות, כשאלו חייבים לרשויות כסף, וליהנות מגמול מסוים, בהתאם למידת ההשקעה. בעקבות החלטה של ועדת השרים לחקיקה שהצעה בעלת רעיון דומה, הוחלט להעביר את ההצעה שלנו למשרד המשפטים לעיונו *הצעת חוק לעידוד טוהר המידות (תביעה נגזרת בשם גוף ציבורי), התשע"ז-2017  | ח"כ מיקי רוזנטל (פ/4377/20)*

הגברת השקיפות הכספית ברשויות המקומיותהצעת חוק שמבקשת לקבוע כי הרשויות המקומיות יהיו חייבות לפרסם באתר האינטרנט שלהן פרטים ודוחות פיננסים אותם הן חייבות להעמיד לעיני הציבור לפי החוק. לדוגמא: תקציב העירייה, דוחות כספיים רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים, חוזים שהעירייה התקשרה בהם ופנקס החוזים של הרשות. *הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שקיפות פיננסית), התשע"ז–2017 | ח"כ סתיו שפיר*

פרסום דוחות מבקרי העיריות והרשויות המקומיותדוחות מבקרי הרשויות המקומיות לא מפורסמים באתר האינטרנט, ובכדי לקבלם בדרך כלל נאלץ התושב לפנות בבקשה יזומה לרשות המקומית, דבר הפוגע ביכולת הציבור לפקח על נבחריו. בהצעת החוק אנו מבקשים להחיל חובה על פרסום דוחות אלו באתר האינטרנט של כל רשות מקומית. ההצעה הוגשה בעקבות הפלת הצעת החוק דומה שנגעה רק לדוחות מבקר על ידי הקואליציה. *הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום דוח מבקר העירייה ודוח הצוות לתיקון ליקויים), התשע"ז–2017  |  ח"כ מיקי רוזנטל (פ/3676/20)*

תיקון החוק להשעיית ראשי עיריות ורשויות מקומיות שהוגש נגדם כתב אישוםבשנת 2014 נחקק חוק שמסדיר השעיה של ראשי רשויות מקומיות שהוגש נגדם כתב אישום, אך לפי המציאות בשטח קשה לומר שהחוק השיג את המטרות שלו. לכן אנחנו מציעים לתקן אותו, ולהוסיף הסדר חדש של השעיה אוטומטית שיחול במקרים של אישומים חמורים (שהעונש עליהם הוא שלוש שנים ומעלה), עד שתתקבל החלטה אחרת על ידי ועדת ההשעיה. *הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון הליך ההשעיה בגין הגשת כתב אישום), התשע"ז-2017  |  ח"כ יעל כהן-פארן*

פעילויות מרכזיות נוספות במחלקת מדיניות וחקיקה:

מימון פריימריז – תרומות של בעלי אינטרס לקמפיין הפריימריז של מועמדים לכנסת מהוות הרבה פעמים פתח לקשרי הון-שלטון בעייתיים שמאיימים על האינטרס הציבורי. לאחר שהוגשה הצעת חוק בנושא, הגשנו שני ניירות עמדה: האחד דן ברעיון הכללי של הסדרת הנושא והשני מפרט את הכשלים בהצעת החוק הספציפית של ח"כ דוד אמסלם, הפוגעת בשוויון בבחירות ובזכות להיבחר. בנוסף גם הצענו חלופה המבוססת על עקרון מימון ההמונים.

פעילות נגד החלשת מבקר המדינה – שלחנו ליו"ר ועדת השרים לחקיקה התנגדות מפורטת להצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', המבקשת לצמצם את כוחו של מבקר המדינה, למדר אותו מהליך תיקון הליקויים שמצא, ולהכפיף את תיקון הליקויים הנ"ל לגורמים פוליטיים.

התנגדות לחוק ההמלצות – אנו ממשיכים לפעול בכל החזיתות נגד הצעת "חוק ההמלצות", המבקשת לאסור על המשטרה לפרסם את המלצתה בנושא הגשת כתב אישום בתיקים בהם עניין ציבורי. פרסמנו בנושא נייר עמדה, ובו התנגדנו בתוקף להצעת החוק, לאור היותה פרסונלית, מבוססת על נימוקים שגויים, ומקודמת בהליך חקיקה לא תקין. כמו כן, הגשנו פניה הנוגעת לכל אותם ח"כים המצויים בניגוד אינטרסים בהצבעה על החוק, זאת משום שהם עצמם תחת חקירה – ונחלנו הצלחה כשהם הונחו שלא להשתתף בהצבעה. פעלנו נגד החוק גם באמצעים משפטיים, והגשנו שתי עתירות בנושא לבג"ץ.

הגבלת הסדרי טיעון עם אישי ציבור בכיריםשוב ושוב פרשות שחיתות מתפוצצות בקול גדול ונגמרות בקול ענות חלושה עם עוד הסדר טיעון רך ומקל. הדבר פוגע במאבק בשחיתות, באינטרס הציבורי, באמון הציבורי בפרקליטות. פנינו לפרקליט המדינה בדרישה להסדיר את הנושא הזהולמצות את הדין, במיוחד עם נבחרי ציבור.

התנגדות לחוק הג'ובים – פעלנו רבות נגד החלטת הממשלה שלעמדתנו תביא למינויים פוליטיים רבים. בעקבות פנייתנו – הסיר מ"מ נציב שירות המדינה את תמיכתו בהצעה ואנו ממשיכים לפעול מול כל הגורמים נגד ההצעה.

תקנות לתקצוב מבקרים פנימיים – הגשנו עתירה בדרישה לחייב את שר הפנים להתקין תקנות המציבות סטנדרט מינימאלי לתקצוב מבקרים פנימיים. במהלך העתירה גיבש משרד הפנים תקנות הנוגעות לפקודת העיריות בלבד, ולכן המאבק ממשיך כדי להבטיח יישום גם במועצות מקומיות ואזוריות.

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

התנועה למען איכות השלטון בישראל רח' יפו 208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043.
טל': 02-5000073, 02-6633400
פקס: 02-5000076
E-mail: mqg@mqg.org.il

הרשמו לניוזלטר התנועה לקבלת כל העדכונים

אביב מוזס
אלול תקשורת חזותית

גלילה לראש העמוד