THE GAMING HACKATHON

IS ON

20.8 | 18:00 | מכון שלום הרטמן, ירושלים

THE GAMING HACKATHON IS ON

20.8 | 18:00 | מכון שלום הרטמן, ירושלים

יזמים, מתכנתים, אנשי טכנולוגיה, חולמים, פעילים חברתיים, אנשי תוכן, הוזים, אנשי רוח וסערה, אתם מוזמנים לקחת חלק בהאקתון, להטביע את חותמכם ולנצח.

הקימו או הצטרפו לצוות יצירתי שיצור את המשחק או הפעילות שתגרום לכולם להצביע בבחירות, כך שייצוג האוכלוסיה במועצת העיר יהיה שווה ושוויוני

פרסים יקרי ערך לשלושת המקומות הראשונים!

כללי המשחק:

  • המשחק יעודד באופן ישיר הצבעה ביום הבחירות. 
  • המשחק ישלב בין העולם הוירטואלי לממשי. 
  • המשחק יפנה לשכבות גיל שונות ויעודד ממשקים משפחתיים, קהילתיים ועירוניים. 
  • המשחק יהיה רב שלבי ויכלול פעילות הקודמת ליום הבחירות, פעילות ביום הבחירות ופעילות הקשורה להצבעה.
  • המשחק יכלול ניקוד בר השוואה התלוי בהצבעה בפועל, יעודד ממשק עם משתתפים אחרים ותחרות ביניהם, במטרה להוביל לזוכים בפרסים.

פרטי השתתפות: